Tanıtım

Profil

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı üst düzey akademik ve uygulamaya yönelik bir eğitim hedeflemektedir. Aşağıdaki özellikler bölümü ayrıcalıklı bir eğitim dalı kılmaktadır.

·          Uluslararası ve Almanya bağlantısı 

·          Çok dillilik

·          Disiplinlerarası metodik eğitim

·          İnteraktif eğitim yöntemleri

·          Uygulamalı eğitim

 

Konsept

TAÜ’nün uluslararası profili ve dünya ve Almanya bağlantısı, bölümün önemli ayırt edici özelliklerinden biridir. Öğrenciler, yenilikçi ve interaktif eğitim yöntemlerinin yanı sıra alanında uzman uluslararası akademisyenlerden istifade etmektedirler.

Disiplinlerarası olan bölümde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bilgileri yanında hukuk ve işletme gibi komşu disiplinlere ilişkin eğitim de sunularak, uygulama odaklı mükemmel bir sosyal bilimler eğitimi verilmektedir. Bölüm aynı zamanda farklı seçimlik modüllerle öğrencilere çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkânı sağlamaktadır.

Uluslararası yönetim ve buna bağlı ders içeriklerini tamamlama ve öğrencilerin kültürlerarası yeteneklerini teşvik etmek amacıyla, Almanya’da staj ve/veya eğitim imkânları en iyi şekilde desteklenmektedir. Bölüm mezunlarına Türkiye ve uluslararası alanda yönetim, piyasa ve politika araştırmaları, medya, halkla ilişkiler ya da idari organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarında iş imkânı sunmaktadır.

Sadece uluslararası organizasyon ve yönetimlerde değil, aynı zamanda ulusal bir idarede de, uluslararası siyaset süreçlerini analiz yeteneği ve böylece bunlara etki edebilme gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle, özellikle İngilizce seçimlik modüllerde uluslararası boyut, eğitim içeriğinin merkezinde yer almaktadır.

Lisans mezuniyeti, devamında yüksek lisans eğitimi imkânı mevcuttur. Mezunlar, TAÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Programı veya Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın seçkin üniversitelerinin yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Arzu eden öğrenciler böylece akademik kariyer  için de hazırlanmış olacaklardır.

 

Eğitim Planı

Lisans eğitimi 240 AKTS puanını içeren 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Her eğitim yılı için 60 AKTS kredilik programlar öngörülmüştür.